Příprava, realizace, kontrola a supervize hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.Projektování, provádění, vyhodnocování a supervize geologických prací.Příprava, realizace, kontrola a supervize činností spojených se zajišťováním bezpečnosti v souvislosti s výskytem nebezpečných plynů a par.


Ukázka naší činnosti

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE